ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಕೋರ್ಸ್ ಗಳು


ಮೈಸೂರಿನ ಮೈಸೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳು

 

ಕ್ರ.ಸಂ

ಕೋರ್ಸ್‌ನ ಹೆಸರುಗಳು

ಇನ್‌ಟೇಕ್‌ ಪರ್‌ ಇಯರ್‌

ಅಪೆಕ್ಷ್‌ ಬಾಡಿ

1

ಎಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ್‌

150

ಮೆಡಿಕಲ್‌ ಕೌನ್ಸಿಲ್‌ ಆಫ್‌ ಇಂಡಿಯಾ, ನವದೆಹಲಿ & ಆರ್.‌ ಜಿ.ಯು.ಹೆಚ್.ಎಸ್.‌, ಬೆಂಗಳೂರು.

2

ಎಂ.ಸಿ.ಎಚ್. (ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ)

01

ಮೆಡಿಕಲ್‌ ಕೌನ್ಸಿಲ್‌ ಆಫ್‌ ಇಂಡಿಯಾ, ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ & ಆರ್.‌ ಜಿ.ಯು.ಹೆಚ್.ಎಸ್.‌, ಬೆಂಗಳೂರು.

3

ಮೂಲ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ. (ನರ್ಸಿಂಗ್)

100

ಇಂಡಿಯನ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್, ನವದೆಹಲಿ ಮತ್ತು

ಆರ್.ಜಿ.ಯು.ಎಚ್.ಎಸ್., ಬೆಂಗಳೂರು

4

ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ. ಅಲೈಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೈನ್ಸಸ್

 

ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ. (ಎಂಎಲ್‌ಟಿ) ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ.

(ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿತ್ರಣ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ)

 

 

ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ. (ಉಸಿರಾಟದ ಆರೈಕೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

)

 

 

30

 

20

 

 

10

 

 

ಆರ್.ಜಿ.ಯು.ಎಚ್.ಎಸ್., ಬೆಂಗಳೂರು

 

ಆರ್.ಜಿ.ಯು.ಎಚ್.ಎಸ್., ಬೆಂಗಳೂರು

 

 

ಆರ್.ಜಿ.ಯು.ಎಚ್.ಎಸ್., ಬೆಂಗಳೂರು

 

5

ಜಿ.ಎನ್.ಎಂ. ಕೋರ್ಸ್

45

ಇಂಡಿಯನ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್, ನವದೆಹಲಿ ಮತ್ತುಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

6

ಪ್ಯಾರಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ವೈದ್ಯಕೀಯ

 

 

ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ

 

ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ

 

ನೇತ್ರತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ

 

ಆರೋಗ್ಯ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ

 

 ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ

 

 

 

 

20

 

 20

 

20

 

 

20

 

20

 

 

 

ಪ್ಯಾರಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ಯಾರಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್, ಬೆಂಗಳೂರುಪ್ಯಾರಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ಯಾರಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್, ಬೆಂಗಳೂರುಪ್ಯಾರಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು

7

ಪಿ.ಜಿ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳು 

ಎಂ.ಡಿ. (ಅಂಗರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರ)

ಎಂ.ಡಿ. (ಶರೀರಶಾಸ್ತ್ರ)

ಎಂ.ಡಿ. (ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ)

ಎಂ.ಡಿ. (ಫಾರ್ಮಾಕಾಲಜಿ)

ಎಂ.ಡಿ. (ರೋಗಶಾಸ್ತ್ರ)

ಎಂ.ಡಿ. (ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ)

ಎಂ.ಡಿ (ಸಮುದಾಯ ಔಷಧ)

ಎಂ.ಡಿ. (ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್)

ಎಂ.ಎಸ್. (ನೇತ್ರಶಾಸ್ತ್ರ)

M. S. (E.N.T)

ಎಂ.ಎಸ್. (ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ಸ್)

ಎಂ.ಡಿ. (ಡರ್ಮಟಾಲಜಿ)

ಎಂ.ಡಿ. (ರೇಡಿಯೋ ರೋಗನಿರ್ಣಯ)

ಎಂ.ಡಿ. (ಅರಿವಳಿಕೆ)

ಎಂ.ಡಿ. (ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್)

ಎಂ.ಡಿ. (ಜನರಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್)

ಎಂ.ಎಸ್. (ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ)

ಎಂ.ಎಸ್. (ಒ.ಬಿ.ಜಿ)

ಎಂ.ಡಿ. (ಪಲ್ಮನರಿ ಮೆಡಿಸಿನ್)

ಎಂ.ಡಿ. (ಮನೋವೈದ್ಯಕೀಯ)

 

2

2

1

4

7

5

3

1

9

8

10

3

10

16

12

23

20

12

3

2

 

 

ಮೆಡಿಕಲ್‌ ಕೌನ್ಸಿಲ್‌ ಆಫ್‌ ಇಂಡಿಯಾ, ನವದೆಹಲಿ & ಆರ್.‌ ಜಿ.ಯು.ಹೆಚ್.ಎಸ್.‌, ಬೆಂಗಳೂರು.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ಮೈಸೂರಿನ ಮೈಸೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳು

 

ಕ್ರ.ಸಂ

ಕೋರ್ಸ್‌ನ ಹೆಸರುಗಳು

ಇನ್‌ಟೇಕ್‌ ಪರ್‌ ಇಯರ್‌

ಅಪೆಕ್ಷ್‌ ಬಾಡಿ

1

ಎಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ್‌

150

ಮೆಡಿಕಲ್‌ ಕೌನ್ಸಿಲ್‌ ಆಫ್‌ ಇಂಡಿಯಾ, ನವದೆಹಲಿ & ಆರ್.‌ ಜಿ.ಯು.ಹೆಚ್.ಎಸ್.‌, ಬೆಂಗಳೂರು.

2

ಎಂ.ಸಿ.ಎಚ್. (ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ)

01

ಮೆಡಿಕಲ್‌ ಕೌನ್ಸಿಲ್‌ ಆಫ್‌ ಇಂಡಿಯಾ, ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ & ಆರ್.‌ ಜಿ.ಯು.ಹೆಚ್.ಎಸ್.‌, ಬೆಂಗಳೂರು.

3

ಮೂಲ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ. (ನರ್ಸಿಂಗ್)

100

ಇಂಡಿಯನ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್, ನವದೆಹಲಿ ಮತ್ತು

ಆರ್.ಜಿ.ಯು.ಎಚ್.ಎಸ್., ಬೆಂಗಳೂರು

4

ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ. ಅಲೈಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೈನ್ಸಸ್

 

ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ. (ಎಂಎಲ್‌ಟಿ) ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ.

 

(ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿತ್ರಣ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ)

 

ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ. (ಉಸಿರಾಟದ ಆರೈಕೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

)

 

 30

 

20

 

 

10

 

 

ಆರ್.ಜಿ.ಯು.ಎಚ್.ಎಸ್., ಬೆಂಗಳೂರು

 

ಆರ್.ಜಿ.ಯು.ಎಚ್.ಎಸ್., ಬೆಂಗಳೂರು

 

 

ಆರ್.ಜಿ.ಯು.ಎಚ್.ಎಸ್., ಬೆಂಗಳೂರು

 

5

ಜಿ.ಎನ್.ಎಂ. ಕೋರ್ಸ್

45

ಇಂಡಿಯನ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್, ನವದೆಹಲಿ ಮತ್ತುಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

6

ಪ್ಯಾರಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ವೈದ್ಯಕೀಯ

 

ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ

 

 

ಇನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನೇತ್ರ

 

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ

 

 

 

ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಆರೋಗ್ಯ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ

 

ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್

ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ

 

 

20

 

 

 20

 

20

 

 

 

 20

 

20

 

 

ಪ್ಯಾರಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ಯಾರಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್, ಬೆಂಗಳೂರುಪ್ಯಾರಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ಯಾರಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್, ಬೆಂಗಳೂರುಪ್ಯಾರಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು

7

ಪಿ.ಜಿ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳು

 

 ಎಂ.ಡಿ. (ಅಂಗರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರ)

ಎಂ.ಡಿ. (ಶರೀರಶಾಸ್ತ್ರ)

ಎಂ.ಡಿ. (ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ)

ಎಂ.ಡಿ. (ಫಾರ್ಮಾಕಾಲಜಿ)

ಎಂ.ಡಿ. (ರೋಗಶಾಸ್ತ್ರ)

ಎಂ.ಡಿ. (ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ)

ಎಂ.ಡಿ (ಸಮುದಾಯ ಔಷಧ)

ಎಂ.ಡಿ. (ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್)

ಎಂ.ಎಸ್. (ನೇತ್ರಶಾಸ್ತ್ರ)

ಎಂ.ಎಸ್. (ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ಸ್)

ಎಂ.ಡಿ. (ಡರ್ಮಟಾಲಜಿ)

ಎಂ.ಡಿ. (ರೇಡಿಯೋ ರೋಗನಿರ್ಣಯ)

ಎಂ.ಡಿ. (ಅರಿವಳಿಕೆ)

ಎಂ.ಡಿ. (ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್)

ಎಂ.ಡಿ. (ಜನರಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್)

ಎಂ.ಎಸ್. (ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ)

ಎಂ.ಎಸ್. (ಒ.ಬಿ.ಜಿ)

ಎಂ.ಡಿ. (ಪಲ್ಮನರಿ ಮೆಡಿಸಿನ್)

ಎಂ.ಡಿ. (ಮನೋವೈದ್ಯಕೀಯ)

 

2

2

1

4

7

5

3

1

9

8

10

3

10

16

12

23

20

12

3

2

 

 

ಮೆಡಿಕಲ್‌ ಕೌನ್ಸಿಲ್‌ ಆಫ್‌ ಇಂಡಿಯಾ, ನವದೆಹಲಿ & ಆರ್.‌ ಜಿ.ಯು.ಹೆಚ್.ಎಸ್.‌, ಬೆಂಗಳೂರು.

 

 

 

         

 


                       

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 29-03-2021 10:51 AM ಅನುಮೋದಕರು: DRNANJARAJ


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಮೈಸೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2021, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080